Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Επιδότηση 60.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις από άνεργους 25 ετών


Μπόνους έως 60.000 ευρώ μπορούν να λάβουν νέοι άνεργοι από 25 ετών, μέσω της δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι νέοι που θα συμμετάσχουν για να ενισχυθούν οικονομικά από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να επιλέξουν η επιχείρηση που θέλουν να κάνουν να δραστηριοποιείται σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:

   - Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων,

   - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),

   - Υλικά/Κατασκευές,

   - Εφοδιαστική Αλυσίδα,

   - Ενέργεια,

   - Περιβάλλον,

   - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,

   - Υγεία.

Το ποσό των 60.000 ευρώ αντιστοιχεί στο 100% της επιδότησης για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες στο ξεκίνημα της επιχείρησης. Δηλαδή όσοι πληρούν τα κριτήρια δεν θα βάλουν χρήματα από την τσέπη τους. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

   - είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή


   - ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εδώ στο moneyguru.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθoύν στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠΑνΕΚ» http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ.