Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Αλεξάνδρεια: Οι νέοι αντιδήμαρχοιΑνακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Αλεξάνδρειας που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους από 1/3/2017 μέχρι 31/82019, το δεύτερο μισό της διοίκησης Γκυρίνη. Δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό, αν εξαιρέσει κανείς την επάνοδο του Ισαάκ Χαλκίδη στην αντιδημαρχία μετά την παραίτησή του πριν 2 περίπου χρόνια, με τι όποιες καταγγελλίες είχε κάνει. Κάποιες παρασκηνιακές προσπάθειες για την γεφύρωση κάποιων από τα χάσματα-αντιπαλότητες που υπήρξαν δείχνουν να γεφυρώνονται, ενώ κάποια άλλα μάλλον διευρύνονται.
Ο δήμαρχος, λοιπόν ορίζει αντιδημάρχους:
Τον κ. Στέφανο Δριστά , με αντιμισθία, με αρμοδιότητες
Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέματα της Δημοτικής Ενότητας Πλατέως
Αντικατάσταση του δημάρχου όταν αυτός απουσιάζει.

Τον κ. Σωτήριο Τόκα με αντιμισθία με αρμοδιότητες
Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης (καθώς και των υποκείμενων τμημάτων της), του Αυτοτελούς
Τμήματος Προμηθειών και του προσωπικού αυτών
Θέματα Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών

Τον κ. Χαράλαμπο Βουλγαράκη, χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες: Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Καθαριότητας (καθώς και των υποκείμενων τμημάτων της)
Θέματα Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας

Τον κ. Ισαάκ Χαλκίδη, χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Θέματα λειτουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.

Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο με αντιμισθία, με αρμοδιότητες
Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης ΚΕΠ
Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων.
Θέματα της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης