Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας, αυτή την φορά τακτική. Άσχετα με αυτό, εκεί στο Δ.Σ. δεν έχουν άλλη απασχόληση από το να συνεδριάζουν, κάτι που δείχνει πως κάποιοι κάθε άλλο παρά σοβαρά ασχολούνται με το αντικείμενό τους....
Δεν μπορεί τα έκτακτα και τα επείγοντα θέματα να είναι τόσα πολλά. Ακόμη δεν βγήκε ο Μάρτιος και έχουμε 10 ή 11 συνεδριάσεις. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, άραγε, σε τι αριθμό θα φτάσουμε; Κατά τα άλλα η πρόσκληση για το δ.σ. αναφέρει... 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2017-2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)

3. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους –απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)

4. Λήψη απόφασης για «Διαγραφή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)

5. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 82/2015) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)

6. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των μισθωμάτων των υπ΄αριθ. 14,28,23 και 4 & 17 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ