Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... ΑΣ ΤΗΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ!

Η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας προωθείται στα γυμνάσια. Καλό ή κακό, δεν ξέρω είναι θέμα οπτικής γωνίας. Αλλά, μετά και της δηλώσεις κάποιου ανόητου...
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κάποιας Ελληνικής κυβέρνησης για κάποιους χωριάτες που θέλησαν να διασπάσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία, αρχίζει να μην μου καλοαρέσει. Εσείς τι λέτε; Δείτε και το ΦΕΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αρ. Φύλλου 867
10 Ιουλίου 2006

Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου ως εξής:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1. Ειδικοί Σκοποί
Με τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την επίσημη γλώσσα μιας γειτονικής χώρας, της
Τουρκίας. 
Συγκεκριμένα:
• Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.
• Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική
ικανότητα. Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας θα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και την κατανόηση της διαφορετικότητας.
• Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.
• Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.
• Να χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα ως μέσο
απόκτησης νέων γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών.
2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ορίζονται μόνο θεματικές περιοχές μέσα από τις
οποίες πραγματώνονται οι γλωσσικές πράξεις και η
κοινωνιογλωσσική διάσταση της γλώσσας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ