Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Αλεξάνδρεια: Ζητούνται 2 κοινωνικοί λειτουργοί για τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

   

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 02 (δύο ) θέσεις για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψουν τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α
Κατηγορία
Ειδικότητα
Θέσεις
1
ΠΕ / ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2

Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
v    Βιογραφικό σημείωμα
v    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
v    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
v    Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
v    Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

     Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από τη Δευτέρα 19/10/2015 έως τη Δευτέρα 26/10/02015 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ  Νικόλαος