Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Δήλωση του Βουλευτή Ημαθίας Χρ. Αντωνίου για την καταβολή ενισχύσεων στους παραγωγούςΛόγω της δικαιολογημένης αγωνίας χιλιάδων παραγωγών του νομού μας σχετικά με την καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται, αισθάνομαι την ανάγκη να τους ενημερώσω ότι:

Από 1/1/2015 μέχρι σήμερα καταβλήθηκε σε παραγωγούς του νομού Ημαθίας για ενισχύσεις του αγροτικού τομέα (ενιαία ενίσχυση, ειδική ενίσχυση βάμβακος, συνδεδεμένες ενισχύσεις, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κ.α ) ποσό 27.571.108    ευρώ. για ενισχύσεις που αφορούν την περσινή χρονιά.

Η φετινή χρονιά είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η οποία εισάγει νέους όρους και προϋποθέσεις καταβολής των ενισχύσεων όπως η κατάργηση της ενιαίας ενίσχυσης και η αντικατάσταση της από την βασική ενίσχυση, η έννοια του ενεργού αγρότη, η περιφερειοποίηση βάσει αγρονομικών κριτηρίων και χρήσης γης, η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και η περιοχή οικολογικής εστίασης κ.α.

Η τεχνική και διοικητική διεκπεραίωση όλων αυτών των αλλαγών καθιστούν την φετινή χρονιά μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών αν όχι την δυσκολότερη.

Παρ όλα αυτά μετά από συντονισμένες ενέργειες του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμφωνα με την τελευταία δημόσια δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου στις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προκαταβολή πληρωμής με βάση την νέα ΚΑΠ.

Σημειώνεται ότι πέρυσι, όπως γνωρίζουν όλοι οι παραγωγοί, και σε μια καθόλα ομαλή από άποψη επιδοτήσεων χρονιά, η πρώτη πληρωμή για το 2014 πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2014.
Αντωνίου Χρήστος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ημαθίας