Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Ζητείται ψυχολόγος για πρόσληψη στα ΑΜΕΑ Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ( 03/11/2015 )


     Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ

Α/Α
Κατηγορία
Ειδικότητα
Θέσεις
1
Π.Ε
 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
1

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
v    Βιογραφικό σημείωμα
v    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
v    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
v    Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
v    Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

     Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από την Πέμπτη 05/11/2015 έως την Τρίτη 10/11/02015 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212.


Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ  Νικόλαος