Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ο ανθρωπάκος" του Δ. Χορν σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Γωνιάδη στο Δημ. Θέατρο Πλατέος το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Απριλίου