Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ημερίδα για την Αγροτική Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης 2016


Το θέμα είναι η ενημέρωση των παραγωγών του νομού για την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης 2016, την ορθή υποβολή, τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και τις εθνικές διατάξεις και τη συμμόρφωση με τους ελέγχους.