Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Το πρωτοσέλιδο της ημέρας 19/11/2016

Ο ΠΑΡΟΝΤΑΣ!!!!!!!… Η ΠΑΡΟΝΤΗΣΑ… ΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑΚΙ...

ΑΠΩΨΗΣ ΙΝΕ ΑΦΤΑΙΣ