Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Αστείες πολλές από τις αλλαγές που προτείνονται για τις δημοτικές εκλογές.


Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές που προτείνονται για τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που παρατηρούμε κατ’ αρχήν είναι πως δεν καταργείται εκείνο το αστείο 30%  συμμετοχής γυναικών στα ψηφοδέλτια. Το λέμε αστείο όχι μόνο γιατί η ενασχόληση με τα κοινά δεν μπορεί είναι υποχρεωτική, αλλά επειδή βλέπαμε μητέρες, γιαγιάδες υποψηφίων στις λίστες, υποψηφιότητες που δεν έπαιρναν ούτε την δική τους ψήφο και γενικά μια άκρως θλιβερή κατάσταση υποψηφιοτήτων-ταυτοτήτων που μόνο γέλια ή κλάματα προκαλούν και προσβάλουν την όλη διαδικασία.
Από κει και πέρα, επιχειρείται η μείωση του ορίου ηλικίας για συμμετοχή στην ψηφοφορία από τα 18 στα 17, κάτι που σημαίνει πως στην διαδικασία μπαίνουν και πολλοί 16χρονοι. Είναι υπερβολή. Σε λίγο κάποιοι θα τρέχουν και στα δημοτικά σχολεία για να μαζέψουν ψήφους.  Όταν για όλες τις πράξεις του, κάποιος λόγω ηλικίας, θεωρείται πως δεν έχει απόλυτη ευθύνη, δεν μπορεί να αποφασίζει πως και ποιος θα διοικήσει τον τόπο. Όσον αφορά τα περί ωριμότητας που θα αναφέρουν κάποιοι, αυτό θα είναι προσχηματικό και τίποτε άλλο. Ο νόμος που θεωρεί τον 16χρονο ανώριμο, κάτι παραπάνω ξέρει.
Καθιέρωση, λέει τα απλής αναλογικής για τη εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων! Θα μας πουν πως οι τοπικές δυνάμεις θα πρέπει να συνεργαστούν για το καλό της τοπικής κοινωνία. Αστειότητα, γελοιότητα. Εδώ ΑΥΤΟΙ δεν μπορούν να συνεργαστούν για το καλό της χώρας και περιμένουν να γίνει σε τοπικό επίπεδο;
Ανάθεση στον Γενικού Γραμματέα του Δήμου ή της Περιφέρειας των αρμοδιοτήτων τρέχουσας διαχείρισης, ώστε οι αιρετοί να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στα μείζονα και πιο πολιτικά ζητήματα της περιοχής τους! Ναι! Οι αιρετοί έχουν τόσα σοβαρά πράγματα να ασχοληθούν που η ενασχόληση με την καθημερινότητά μας είναι δευτερεύουσας σημασίας!!!
Συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή)! Για ποιο λόγο; Θα μπορούσε να το καταλάβει κανείς, αν τα συμβούλια αυτά ήταν διορισμένα. Σε εκλεγμένα από τον λαό όργανα, τι δουλειά έχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων; Θα κάνουν το ίδιο και στην βουλή; Κάτι ανάλογο είναι.
Θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα, απλά όμως δείτε και κρίνετε μόνοι σας τα αρνητικά, αλλά και τα θετικά των προτάσεων οι οποίες είναι:

- Ριζικός επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων,
- Δημιουργία διακριτών «μοντέλων» Ο.Τ.Α., ανάλογα με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, κοινωνικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους,
- Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των θεσμών ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, είτε στο επίπεδο των πρώην «καποδιστριακών» Δήμων, είτε στο επίπεδο των σημερινών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων,
- Αποσύνδεση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το εάν τελικά θα επιλεγεί η καθιέρωση τετραετούς θητείας για τους αιρετούς των Ο.Τ.Α., όπως ισχύει και για τη Βουλή, ή η διατήρηση της πενταετούς θητείας που προβλέπει ο «Καλλικράτης»,
- Μείωση του ορίου ηλικίας για την κτήση του δικαιώματος εκλέγειν στα 17 έτη,
- Μείωση του αριθμού των υποψηφίων, ως το +10% του αριθμού των εδρών κάθε συμβουλίου,
- Αλλαγή του τρόπου επιλογής των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών,
- Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, με ταυτόχρονη διατήρηση του συστήματος των δύο γύρων,
- Αναβάθμιση του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπή,
- Ανάθεση στον Γενικού Γραμματέα του Δήμου ή της Περιφέρειας των αρμοδιοτήτων τρέχουσας διαχείρισης, ώστε οι αιρετοί να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στα μείζονα και πιο πολιτικά ζητήματα της περιοχής τους,
- Θεσμοθέτηση διαδικασιών υποχρεωτικής διαβούλευσης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης τόσο μέσα στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και έξω από αυτό, σε επίπεδο κοινωνίας, για τα πιο σημαντικά θέματα διοίκησης των ΟΤΑ (προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα), προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβόητη «κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ,
- Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικείου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή),
- Καθιέρωση δημοψηφισμάτων σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, για όλα τα τοπικού ενδιαφέροντος θέματα, είτε με απόφαση του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου είτε με λαϊκή πρωτοβουλία,
- Αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών συνελεύσεων και καθιέρωση συνελεύσεων γειτονιάς, προκειμένου να ενισχυθεί η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων,
- Αλλαγή του περιεχομένου και των διαδικασιών εποπτείας των Ο.Τ.Α.,
- Ενίσχυση της Τοπικής Διαμεσολάβησης,
- Κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και αντικατάστασή του από έναν νέο μηχανισμό δημοσιονομικής εποπτείας των ΟΤΑ, που θα είναι σε θέση – σε συνεργασία μαζί τους – να εντοπίζει τα δομικά προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν και να τους παρέχει υποστήριξη για την οριστική επίλυσή τους,
- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομική διοίκηση και τα ίδια έσοδα των ΟΤΑ, που διέπονται από εξαιρετικά απαρχαιωμένη και διάσπαρτη νομοθεσία, προσπάθεια η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί από το Υπουργείο και αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ άμεσα
- Ενίσχυση των δομών και διαδικασιών του συμμετοχικού προϋπολογισμού,
Επανασχεδιασμός του θεσμού των ανταποδοτικών υπηρεσιών,
- Αναπτυξιακός αναπροσανατολισμός των Δήμων και των Περιφερειών, μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων,
- Εκσυγχρονισμός του συστήματος των ΚΑΠ, της κρατικής δηλαδή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, μέσω της δημιουργίας ενός νέου αλγόριθμου κατανομής τους, που να λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και ιδιαίτερα των μικρών ΟΤΑ και τη μείωση των ανισοτήτων,
- Αναπροσανατολισμός του δανεισμού των ΟΤΑ, ώστε αφ’ ενός να υπακούει στους κανόνες της χρηστής διαχείρισης, αφ’ ετέρου να δίνει προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης,
- Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυξιακή κατεύθυνση,
- Αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ στο πλαίσιο του δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού.