Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 21017-2018ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

image  Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.


image  Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.


   Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
      Ενημερώσεις:
      02-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


   Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
      01-06-2017:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60 και ΠΕ70.


περισσότερα