Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Προσοχή όταν σας πουλούν προϊόντα των ΠΑΙΔΙΩΝ της ΑΝΟΙΞΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Λόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανισθεί άτομα που επικαλούνται τον τίτλο του Κέντρου «Τα Παιδιά της Άνοιξης» και πωλούν προϊόντα σε ανύποπτους πολίτες, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν το Κέντρο, σας ενημερώνουμε ότι:
Τα προϊόντα που  κατασκευάζονται από τους ωφελούμενους του Κέντρου στα εργαστήριά του διατίθενται  αποκλειστικά  στις καθιερωμένες εκθέσεις που πραγματοποιούνται και μόνο από φορείς του Κέντρου, οι οποίοι φέρουν βεβαίωση με σφραγίδα του Συλλόγου.
 Κανείς άλλος πλην των παραπάνω αναφερόμενων ατόμων δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να πωλεί προϊόντα.
Σε κάθε αγορά προϊόντος να ζητείται απόδειξη, η οποία πρέπει να φέρει τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που σας προσεγγίσει κάποιος άγνωστος προς εσάς χρησιμοποιώντας την επωνυμία του Κέντρου και δε διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλέφωνο 23330 27212 ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.
         

Το Δ.Σ του Συλλόγου