Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Τα Παιδιά της Άνοιξης Αλεξάνδρειας θα προσλάβουν Ψυχολόγο

     


Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ

Α/Α
Κατηγορία
Ειδικότητα
Θέσεις
1
Π.Ε
 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
1

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
v    Βιογραφικό σημείωμα
v    Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
v    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
v    Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
v    Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

     Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από την Τρίτη 26/9/2017 έως την Παρασκευή 29/9/02017 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212.


Για  Τα Παιδιά Της Άνοιξης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ


Διοικητική Δ/ντρια