Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

«Κομνηνά 2015» από τον Σύλλογο Ποντίων Πλατέος Ημαθίας (3) 11/7/2015

Πρώτη μέρα των εκδηλώσεων βίντεο 3
Ευχαριστούμε το Αντώνη Μαβίδη για τα βίντεο που μας έστειλε με τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων. Μια και τον καιρό αυτό βρισκόμαστε λίγο μακριά.