Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Τσίπρας: "Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα" Με την κατάλληλη μουσική υποκρουσηΜια σύνοψη των λεχθέντων και των επιτευγμάτων του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ, από το ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Εσύ που τον πιστεύεις ακόμη άκουσε τι έλεγε τι έκανε. Κι αν σου φαίνεται μεγάλο τα 5 πρώτα λεπτά είναι αρκετά για να καταλάβεις…

Όσο για την μουσική υπόκρουση πια θα ήταν η καταλληλότερη…