Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Ενημέρωση από τον κ. Αντωνίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για προσλήψεις στους δήμους της ΗμαθίαςΣύμφωνα με την  ενημέρωση από το  αρμόδιο Υπουργείο εργασίας, η κατανομή των θέσεων που έχουν εγκριθεί  στους Δήμους της Ημαθίας ,για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας είναι η εξής:
Δήμος Αλεξάνδρειας   147 θέσεις  (προυπολογισμός  885.822 ,00)
Δήμος Βέροιας            310 θέσεις  (προυπολογισμός1.868.060,00)
Δήμος Νάουσας          137 θέσεις  (προυπολογισμός 825.562,00)
Η απασχόληση θα είναι 8μηνης διάρκειας με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης ,κτιριακές υποδομές Δήμων,Πάρκα,δημοτικές βιβλιοθήκες,έργα περιβάλλοντος και ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών.

Η μοριοδότηση θα γίνεται με βάση τους μήνες ανεργίας,την εντοπιότητα,την οικογενειακή κατάσταση,οικονομικά κριτήρια,ΑΜΕΑ κλπ.